UWAGA!

Wyjaśnienia dla klientów spółki COMPO EXPERT Polska sp. z o.o. w związku z kryzysem dotyczącym koronawirusa COVID-19:

W związku z bieżącą sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa istnieje niepewność co do terminowego świadczenia usług przez naszych dostawców.
Pomimo odpowiednich działań podejmowanych przez COMPO EXPERT Polska sp. z o.o., również w naszym przypadku istnieje niepewność co do terminowej realizacji dostaw do Państwa.
W związku z powyższym, wszelkie zakłócenia wywołane przez pandemię koronawirusa zwalniają nas z naszych zobowiązań umownych na czas trwania zakłócenia oraz w zakresie jego wpływu. Dotyczy to także sytuacji, kiedy ze względu na powstałe okoliczności, wykonanie wzajemnych ustaleń w dającej się przewidzieć przyszłości jest nieopłacalne lub jeżeli okoliczności takie wystąpią u naszych dostawców. Jeśli takie zdarzenie trwa dłużej niż 3 miesiące, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od realizacji umowy.

Wyjaśnienia dla dostawców spółki COMPO EXPERT Polska sp. z o.o. w związku z kryzysem dotyczącym koronawirusa COVID-19:

COMPO EXPERT Polska sp. z o.o. nie akceptuje żadnego wyłączenia odpowiedzialności związanej z pandemią koronawirusa.
Niezależnie od powyższego, akceptujemy opóźnienia w dostawie spowodowane pandemią koronawirusa. Jeśli jednak takie opóźnienie przekroczy 4 tygodnie od przewidywanej daty dostawy, COMPO EXPERT Polska sp. z o.o. będzie mogło odmówić dalszego wykonania i zostanie zwolniona z wszelkich zobowiązań dotyczących danej transakcji.

Nawożenie nowych nasadzeń sadowniczych – Basacote® Plus

Wprowadzamy silne marki na całym świecie, jesteśmy jednym z liderów rynku europejskiego

COMPO to historia sukcesu dobrych i silnych marek. Pierwszy, powstały w 1956 roku, a znany do dziś produkt COMPO GmbH & Co. KG to oferowane w przyjaznych dla klienta opakowaniach podłoża dla roślin COMPO SANA. Przez wiele kolejnych lat firma rozwijała się dynamicznie jako część koncernu BASF. Na rynku profesjonalnym COMPO pojawiło się w 1971 roku. Obecnie najbardziej znane, międzynarodowe marki COMPO EXPERT to Blaukorn®, NovaTec®, Floranid® i Hakaphos®. Dziś COMPO EXPRT działa na skalę światową i posiada wiodącą pozycję na rynku specjalistycznych nawozów dla profesjonalistów.

COMPO EXPERT: wiarygodny partner w uzyskaniu pewnych i wysokich plonów

COMPO EXPERT posiadając szeroką ofertę wysokiej jakości innowacyjnych nawozów specjalistycznych należy do liderów w nawożeniu upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, szkółkarskich, leśnych oraz winnic, roślin ozdobnych, muraw, zieleni miejskiej i sportowej.

Silna grupa EXPERT’ów gwarantuje szerokie wsparcie tak dla oferujących jak i stosujących nawozy COMPO EXPERT na naszym rynku.

Oferta produktów zawiera: