NovaTec® 26

Granulowany nawóz azotowy z siarką i inhibitorem nitryfikacji DMPP.

Skład:

  •    26%   Azot całkowity N
                 7,0% Azot azotanowy NO3-
  • 19,0%  Azot amonowy NH4+
  • 13,0%  (32% SO3) Siarka rozpuszczalna w wodzie
  •   0,8%  DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphate)
                w odniesieniu do zawartości azotu amonowego
    .