Wymywanie, a więc utrata składników pokarmowych oraz zanieczyszczenie nimi środowiska naturalnego jest jednym z większych zagrożeń związanych z nawożeniem. Problem dotyczy głównie azotu. Rozwiązanie stanowią nawozy o spowolnionym, a nawet kontrolowanym uwalnianiu składników.

COMPO EXPERT proponuje szeroką gamę nawozów, w których efekt spowolnionego działania uzyskuje się na kilka sposobów

  • otoczkowanie granul (np. Basacote® plus)
  • stosowanie inhibitora nitryfikacji (grupa NovaTec®)
  • dodatek azotu w postaci ISODUR® (grupa Floranid®)
  • łączenie powyższych technologii (grupa DuraTec®)

Spowolnione udostępnianie azotu wiąże się najczęściej ze znaczną poprawą parametrów jakościowych nawożonych roślin.