Nawożenie dolistne stanowi najbardziej efektywny sposób dostarczania roślinom mikroskładników. Zapewnienie dostępności strategicznych dla danych upraw mikroskładników stoi u podstaw uzyskania wysokiego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Niedobory boru, manganu, miedzi, manganu, żelaza bądź cynku mogą znacznie zredukować plon nawet przy zapewnieniu optymalnego zaopatrzenia w NPK. Problem ten objawia się obecnie wskutek intensyfikacji produkcji i ograniczenia nawożenia organicznego. Dla upraw wrażliwych na niedobory boru i manganu proponujemy nawóz Nutribor®, a dla zbóż Nutrimix®.

Produktami ogólnego zastosowania są nawozy Basfoliar® SP Foliar o zróżnicowanym stosunku N:P:K. W przypadku tych nawozów kryterium stosowania jest wiek roślin, poziom zapotrzebowania na składniki, a szczególnie azot oraz dostępność przyswajalnych form pierwiastków w glebie. Nawozy Basfoliar® SP Foliar charakteryzuje także pełna i szybka rozpuszczalność oraz zawartość szerokiej gamy niezbędnych mikroskładników.