Polityka ochrony prywatności danych

Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną. Prywatność i bezpieczeństwo danych zawsze było dla nas bardzo ważne. Dlatego przestrzegamy przepisów prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych.
W dalszej części tego dokumentu przedstawimy informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe. Zgodnie z RODO, dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować.

Dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Aleje Solidarności 46
61-696 Poznań
POLSKA
tel. kontaktowy: +48 61 628 65 31

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z naszym inspektorem ochrony danych, Heinerem Niehüserem, można skontaktować się pisząc na wyżej wspomniany adres firmy oraz na adres datenschutz@dsb-ms.de.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Odwiedziny witryny

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, wykorzystywana przez niego przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane do serwera naszej strony internetowej i zapisuje je w pliku dziennika na ograniczony okres czasu. Poniższe dane będą przechowywane bez wprowadzania przez użytkownika, aż do ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia odwiedzającego,
 • dane i czas dostępu użytkownika do witryny,
 • nazwa i adres URL strony odwiedzanej przez użytkownika,
 • strona internetowa, z której użytkownik dotrze do naszej witryny (URL odsyłający)
 • przeglądarka i system operacyjny urządzenia odwiedzającego, jak również nazwa dostawcy internetu użytkownika.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Firma ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu

 • szybkiego nawiązywania połączenia ze stroną internetową firmy,
 • umożliwienia korzystania z tej strony internetowej w sposób przyjazny użytkownikowi,
 • rozpoznania i zagwarantowania bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz
 • ułatwienia i usprawnienia administracji tej witryny.

Przetwarzanie nie odbywa się w sposób wyraźny w celu zdobywania osobistej wiedzy o osobie odwiedzającej tę witrynę.

Formularz kontaktowy (jeśli dotyczy)

Użytkownik może przesyłać wiadomości firmie za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Wymagamy podania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, tematu oraz treści wiadomości w celu przetwarzania zapytania.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO dla zapytań klientów oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Dane przetwarzane są wyłącznie dla celów przetwarzania i odpowiadania na zapytania poprzez formularz. Dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego są automatycznie usuwane zaraz po rozpatrzeniu wniosku i braku podstaw prawnych do dalszego ich przechowywania.

Newsletter (jeśli dotyczy)

W zależności od sytuacji, odbiór newslettera może być realizowany na dwóch zasadach.
Podmiot danych ma z nami kontakt biznesowy i w newsletterze dostarczamy mu informacje na temat ofert i usług naszej firmy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO dla zapytań klientów oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.
Poprzez rejestrację subskrypcji newslettera, podmiot danych w sposób wyraźny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wprowadzanie adresu e-mail odwiedzającego to całość wymaganych działań w celu zapisania się do newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych odwiedzającego w celu wysyłania newsletterów jest zgoda wyrażona według zapisów art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
Użytkownik może anulować odbiór kolejnych newsletterów w dowolnym momencie. Można to zrobić korzystając ze specjalnego linku znajdującego się na końcu newslettera lub wysyłając krótką wiadomość administratorowi danych.

Ujawnianie danych

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim, jeżeli

 • podmiot danych jednoznacznie wyraził na to zgodę zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie jest konieczne w celu stwierdzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO i nie istnieje powód, aby przypuszczać, że podmiot danych ma nadrzędny interes prawny w nieujawnianiu swoich danych,
 • istnieje obowiązek prawny przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO oraz/lub
 • jest to wymagane do realizacji stosunku umownego z podmiotem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tak zwane „pliki cookies”. Są to pakiety danych wymienianych między serwerem tej witryny a przeglądarką użytkownika witryny. Są one przechowywane przez wykorzystywane urządzenia (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) podczas wizyt na tej stronie internetowej. Pliki cookies nie mogą powodować uszkodzenia wykorzystywanych urządzeń. W szczególności nie zawierają one wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W każdym przypadku informacje przechowywane są w plikach cookies wynikających ze stosowanego konkretnego urządzenia. W żadnych okolicznościach firma nie może uzyskać bezpośredniej wiedzy o tożsamości użytkownika tej witryny.

Pliki cookie są w dużej mierze akceptowane w ramach podstawowych ustawień przeglądarki. Ustawienia przeglądarki można zmienić tak, aby pliki cookie były akceptowane lub nie na stosowanych urządzeniach lub w taki sposób, aby przed utworzeniem nowego pliku cookie wyświetlany był specjalny komunikat. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji tej witryny.

Pliki cookie są stosowane w celu ułatwienia korzystania z usług on-line firmy. Na przykład sesyjne pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu ustalenia, czy użytkownik odwiedzał już poszczególne strony tej witryny. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu witryny.

Tymczasowe pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika. Są one tymczasowo przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego witrynę. Przy kolejnej wizycie na takiej stronie, użytkownik zostaje automatycznie rozpoznany jako osoba, która już odwiedzała wcześniej tę witrynę i wprowadzała określone wpisy czy ustawienia, a zatem nie ma potrzeby wprowadzać ich ponownie.

Pliki cookie są również używane do analizy wizyt na stronie internetowej w celach statystycznych oraz w celu poprawy jakości usług. Pliki te pozwalają automatycznie rozpoznać, że użytkownik już wcześniej odwiedzał daną witrynę, gdy odwiedza ją ponownie. Pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.
Przetwarzanie danych przez pliki cookie jest uzasadnione na podstawie wyżej wymienionych celów dla ochrony uzasadnionych interesów firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Usługi analizy dla stron internetowych, śledzenie

 1. Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny będą standardowo przesyłane Google i przechowywane na serwerach tej firmy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli na stronie internetowej uruchomiona zostanie anonimizacja IP, adres IP zostanie wcześniej skrócony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na obszarze innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
 2. Google nie będzie łączyć adresu IP przesyłanego w ramach usługi Google Analytics z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki lub klikając poniższy link, aby zrezygnować z korzystania z plików cookie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 4. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są skracane i dalej przetwarzane w celu wykluczenia bezpośredniego powiązania z konkretną osobą. Jeżeli gromadzone dane dotyczące użytkownika są danymi osobistymi, dane takie zostaną natychmiast wyłączone i niezwłocznie usunięte.

Podstawą prawną do korzystania z narzędzi analizy jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Analiza witryny stanowi uzasadniony interes naszej firmy i służy do rejestrowania ruchu na stronie internetowej dla potrzeb statystycznych w celu ciągłego doskonalenia naszej strony internetowej i naszych usług.

Korzystanie z serwisu Mapy Google (jeśli dotyczy)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Mapy Google API. Przy korzystaniu z Google Maps, informacje na temat użycia tej strony (w tym adres IP) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) na serwerach w USA.

Google będzie również przekazywać informacje uzyskane od Map Google osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoba trzecia przetwarza dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Należy jednak pamiętać, że technicznie możliwe jest zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników na podstawie otrzymanych danych przez Google.

Nie mamy też żadnej kontroli nad tym, czy dane osobowe i profile osobowości użytkownika są przetwarzane przez firmę Google do innych celów. Tym samym, jeśli użytkownik chce uniknąć takiej sytuacji, może wyłączyć usługę Map Google i zapobiec przekazywaniu danych Google. Aby to zrobić, należy po prostu wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce. W takim przypadku dane nie będą przekazywane, jednak użytkownik nie będzie już mógł korzystać z wyświetlania mapy na naszej stronie internetowej. Politykę prywatności danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de.
Korzystanie z Map Google to usługa dla użytkownika, dzięki czemu może on dokładnie zidentyfikować nasze położenie i, jeśli to konieczne, lepiej zaplanować wizytę w naszej firmie. Tym samym korzystanie z Google Maps stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wnioskodawcy

Dane te są przetwarzane w celu realizacji umowy lub wykonywania działań przed zawarciem umowy. Przekazywanie danych osobom trzecim nie jest planowane i nie będzie przeprowadzane. Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu procedury składania wniosków, chyba że wnioskodawca wyraźnie zgodzi się na dłuższy okres przechowywania. W tym celu nie jest wykorzystywany zautomatyzowany proces decyzyjny, w tym profilowanie.

Pracownicy

Dane te są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Przekazanie danych do zakładu ubezpieczeń społecznych, organów finansowych i innych organów odbywa się regularnie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane są usuwane po upływie prawnie zdefiniowanych okresów przechowywania. W tym celu nie jest wykorzystywany zautomatyzowany proces decyzyjny, w tym profilowanie.

Klienci

Dane te są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w związku z uzasadnionym interesem administratora. Przekazanie danych do organów finansowych i innych organów odbywa się regularnie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane są usuwane po upływie 2 lat od chwili nawiązania ostatniego kontaktu lub po upłynięciu prawnie zdefiniowanych okresów przechowywania. W tym celu nie jest wykorzystywany zautomatyzowany proces decyzyjny, w tym profilowanie.

Dostawcy

Dane te są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w związku z uzasadnionym interesem administratora. Przekazanie danych do organów finansowych i innych organów odbywa się regularnie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane są usuwane po upływie 2 lat od chwili nawiązania ostatniego kontaktu lub po upłynięciu prawnie zdefiniowanych okresów przechowywania. W tym celu nie jest wykorzystywany zautomatyzowany proces decyzyjny, w tym profilowanie.

Prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Do realizacji tych praw wystarczające będzie przesłanie nieformalnej wiadomości do administratora korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych.

Prawo do odwołania zgody

Podmiot danych ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do chwili odwołania takiej zgody.

Prawo do złożenia skargi

Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Stan i aktualizacja niniejszej polityki prywatności danych

Niniejsza polityka prywatności danych została ostatnio zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania polityki prywatności danych do podstawowych procedur przetwarzania danych w regularnych odstępach czasu.