COMPO EXPERT stworzyło specjalne produkty aby sprostać wymaganiom upraw leśnych. Produkty te dostosowano do wymagań upraw leśnych na całym świecie.

Zróżnicowane warunki klimatyczne oraz glebowe wymagają indywidualnych rozwiązań. Zaowocowało to rozwojem produktów o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Nawozy z grupy Basacote® Plus stanowią specjalne rozwiązanie dla upraw leśnych.