Basacote® - nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników zostały stworzone specjalnie z myślą o uprawach szkółkarskich oraz produkcji roślin ozdobnych. Zależnie od typu gwarantują stałe zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe przez czas od trzech do dwunastu miesięcy.

Otoczkowane nawozy Basacote® Plus stosowane są dziś prawie na całym świecie zapewniając wysoki i doskonały jakościowo plon roślin uprawianych w pojemnikach, roślin ozdobnych, a także roślin sadowniczych gdzie nawozy te są stosowane podczas sadzenia.

Do nawożenia roślin ozdobnych produkowanych w gruncie szczególnie polecamy nawozy z inhibitorem nitryfikacji NovaTec®. Są one doskonałym przykładem na działalność badawczą COMPO oraz ciągły rozwój proponowanych technologii.

Krystaliczne nawozy NovaTec® solub oraz Hakaphos® przeznaczone są do stosowania w systemach fertygacji. Charakteryzują się znakomitą rozpuszczalnością składników oraz ich doskonałą przyswajalnością dla roślin.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowania nawozów COMPO EXPERT prosimy wejść tutaj lub w głównym menu wybrać zakładkę Zalecenia i dalej interesujący Państwa temat.