COMPO EXPERT oferuje szeroką gamę krystalicznych nawozów dolistnych, pozwalającą na efektywne zasilanie wszystkich upraw rolniczych. Zapewnienie dostępności strategicznych dla danych upraw mikroskładników stoi u podstaw uzyskania wysokiego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Dla upraw wrażliwych na niedobory boru i manganu proponujemy nawóz Nutribor®, a dla zbóż Nutrimix®.

Produktami ogólnego zastosowania są nawozy Basfoliar® SP o zróżnicowanym stosunku N:P:K. W przypadku tych nawozów kryterium stosowania jest wiek roślin, poziom zapotrzebowania na składniki, a szczególnie azot oraz dostępność przyswajalnych form pierwiastków w glebie.

Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.