Nutribor®

uprawadawka [kg/ha]stężenie [%]ilość dawek w roku
Rzepak 3,0 kg0,8%2
Buraki cukrowe3,0 kg 0,8%2
Ziemniaki 0,5 kg 0,15%2 – 4
Kukurydza 0,5 kg 0,15%2 – 4
Lucerna 0,5 kg 0,15%8 – 12
Koniczyna 0,5 kg 0,15%8 – 12
Słoneczniki 1,0 kg 0,25%4
1. Ilość wody użytej w oprysku powinna wynosić 400 litrów/ha
2. Podczas przygotowywania cieczy roboczej należy zachować następującą kolejność: napełnić zbiornik wodą do 1/3 objętości, przy włączonym mieszadle stopniowo wsypać Nutribor®, na końcu dopełnić zbiornik wodą.
3. Roztwór powinien być zużyty bezpośrednio po sporządzeniu.
4. W nawożeniu bardzo młodych roślin (faza 2-4 liści właściwych) stosować połowę podanych dawek.
W przypadku rzepaku i buraków maksymalnie 0,5 kg/ha.
5. Zalecane jest stosowanie dawek dzielonych

Nutrimix®

uprawadawka [kg/ha]stężenie [%]ilość dawek w roku
Pszenica ozima0,5 kg maksymalnie 0,2%3 – 4
Jęczmień ozimy0,5 kg maksymalnie 0,2%3 – 4
Jęczmień jary0,5 kgmaksymalnie 0,2%2
Owies 0,5 kgmaksymalnie 0,2%2
Żyto 0,5 kg maksymalnie 0,2%2
Pszenżyto0,5 kg maksymalnie 0,2%3 – 4

1. Ilość wody użytej w oprysku powinna wynosić 250 – 400 litrów/ha.
2. Podczas przygotowywania cieczy roboczej należy zachować następującą kolejność: napełnić zbiornik wodą do 1/3 objętości, przy włączonym mieszadle stopniowo wsypać Nutrimix®, na końcu dopełnić zbiornik wodą.
3. Roztwór powinien być zużyty bezpośrednio po sporządzeniu.
4. Zalecane jest stosowanie dawek dzielonych.
5. W przypadku stwierdzenia głębokich niedoborów przedstawiane w tabeli dawki można zwiększyć o 50%.

Basfoliar® SP 20-20-20

uprawadawka [kg/ha]stężenie [%]ilość dawek w roku
Buraki cukrowe2 – 4 kgmaksymalnie 1,0%1 – 2
Ziemniaki 1 – 3 kgmaksymalnie 1,0%2
Kukurydza3 – 5 kgmaksymalnie 1,0%2
Rzepak3 – 5 kgmaksymalnie 1,0%1 – 2
Zboża 2 – 4 kgmaksymalnie 1,0%1 – 2
1. Buraki cukrowe nawozić do zwierania rzędów, ziemniaki do kwitnienia włącznie, rzepak wiosną po odbudowaniu rozety, zboża w fazie krzewienia oraz przed kłoszeniem.
2. Nie przekraczać zalecanych stężeń.
3. Roztwór powinien być zużyty bezpośrednio po sporządzeniu.

Basfoliar® SP 13-40-13

uprawadawka [kg/ha]stężenie [%]ilość dawek w roku
Kukurydza2 – 4 kg0,5 – 1,0%1 – 2
Ziemniaki 2 – 4 kg0,5 – 1,0%1 – 2
1. Stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem poprawy rozwoju systemu korzeniowego oraz w sytuacji wystąpienia wiosennych niedoborów fosforu.
2. Nie przekraczać zalecanych stężeń.
3. Roztwór powinien być zużyty bezpośrednio po sporządzeniu.

Basfoliar® SP 7-12-40

uprawadawka [kg/ha]stężenie [%]ilość dawek w roku
Buraki cukrowe4 – 6 kg1,0%1 – 3
Ziemniaki 3 – 5 kg1,0%2 – 3
Zboża3 – 4 kg1,0%1
1. Buraki cukrowe nawozić w 5-6 ostatnich tygodniach wegetacji, ziemniaki w okresie intensywnego wzrostu bulw, zboża po kwitnieniu.
2. Nie przekraczać zalecanych stężeń.
3. Roztwór powinien być zużyty bezpośrednio po sporządzeniu.

Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska.