COMPO EXPERT dysponując szeroką gamą nawozów dolistnych proponuje zastosowanie efektywnych programów nawożenia upraw sadowniczych. Zastosowane produkty gwarantują zaopatrzenie roślin w niezbędne, w danym momencie wegetacji, makro i mikroskładniki. Szczególny nacisk został położony na dostarczenie strategicznych dla roślin mikroskładników, oraz wapnia. Dodatkowo, zalecany we wszystkich uprawach sadowniczych, Basfoliar® Aktiv dostarczy hormony roślinne, aminokwasy i witaminy, co poprawi kondycję, witalność i zdrowotność roślin.

Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.

Nawozy Basfoliar® SP oraz Nutribor® można stosować łącznie.