Nawożenie startowe

Aby uzyskać informacje na ten temat kliknij tutaj.

Nawożenie sadów jabłoniowych, owocujących

W nawożeniu upraw sadowniczych, w tym owocujących sadów jabłoniowych COMPO EXPERT zaleca stosowanie nawozów NovaTec® lub Blaukorn®. Produkty z obydwóch tych grup zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania drzewek na najważniejsze składniki pokarmowe.

COMPO EXPERT proponuje system nawożenia zwany „jesiennym nawożeniem”.
Wiosną, w okresie do kwitnienia drzewa wykorzystują azot zapasowy zgromadzony przez rośliny jesienią (w postaci białek i aminokwasów). W tym czasie praktycznie nie pobierają azotu z gleby. Aby nie odczuwały niedoborów należy zadbać o dobre zaopatrzenie roślin jesienią. To pozwoli im na zgromadzenie odpowiedniej ilości substancji zapasowych.

System nawożenia COMPO EXPERT wpisuje się w ten naturalny mechanizm.

Nawożenie według modelu COMPO EXPERT powinno być przeprowadzone w 2 krokach:

Krok 1 - nawożenie podstawowe

  • faza: bezpośrednio przed kwitnieniem
  • dawka: 60-70 % ogólnej dawki azotu
  • nawóz: NovaTec® classic lub NovaTec® N-Max

Krok 2 - nawożenie jesienne

  • faza: zbiory, przed opadaniem liści
  • dawka: 30 - 40 % ogólnej dawki azotu
  • nawóz: Blaukorn® classic

Przykładowe modele nawożenia dla sadów w pełni owocowania*

uprawaWiosna - nawóz i dawkaJesień - nawóz i dawkaN:P2O5:K2O
Jabłonie NovaTec classic 400 kg/haBlaukorn classic 200 kg/ha70:50:100
GruszeNovaTec classic 550 kg/haBlaukorn classic 200 kg/ha90:60:120
Wiśnie NovaTec classic 400 kg/haBlaukorn classic 150 kg/ha70:40:90
Czereśnie NovaTec classic 350 kg/haBlaukorn classic 150 kg/ha60:40:80
Śliwy NovaTec classic 400 kg/haBlaukorn classic 150 kg/ha70:40:90

* Nawóz NovaTec jest polecany przede wszystkim do nawożenia drzew o stosunkowo płytkim systemie korzeniowym. W starszych sadach, w których drzewa wytworzyły bardzo głęboki system korzeniowy NovaTec należy zastąpić nawozem Blaukorn® classic.

Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska oraz kondycji uprawy.