Doglebowe nawozy COMPO EXPERT pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb pokarmowych wszystkich gatunków warzyw. Podstawowe polecane produkty to nawozy grupy NovaTec® oraz Blaukorn®.

Zalecenia dotyczące stosowania nawozów z obu wymienionych grup pozwalają plantatorowi na wybór technologii nawożenia. Nawozy NovaTec® są zalecane przede wszystkim na stanowiska słabsze o glebie piaszczystej i przepuszczalnej. Zasilane nimi rośliny gromadzą mniej azotu niebiałkowego (azotany, azotyny). Zalecane są więc także na uprawy gdzie zawartość azotanów jest istotnym parametrem jakościowym.

Zalecenia mają charakter ogólny. Precyzyjne dawki można określić na podstawie dokładnej znajomości stanowiska.