Rok następujący po sadzeniu to krytyczny okres dla młodych drzewek i krzewów. 

  • Wykopywanie drzewek w szkółce wiąże się z odsłonięciem korzeni, ich uszkodzeniem oraz przesuszeniem.Drzewka sadzone są na nowym stanowisku, którego właściwości odbiegają od warunków panujących w szkółce.
  • Korzenie przesadzanych roślin penetrują bardzo niewielką objętość gleby, przez co ich dostęp do wody i składników pokarmowych jest ograniczony.Częstym problemem jest zmęczenie gleby szczególnie w regionach intensywnej produkcji sadowniczej.

Jednocześnie oczekujemy, że przesadzone drzewka dobrze się przyjmą i możliwie szybko rozpoczną okres owocowania.

Aby tak się stało nieodzowny jest dynamiczny rozwój systemu korzeniowego przesadzonej rośliny, który rzutował będzie na część nadziemną rośliny, a ta, gdy tylko rozwiną się liście, produktami fotosyntezy odżywiać będzie korzenie. Szybkie odtworzenie, a potem rozbudowa systemu korzeniowego jest podstawą dobrego wzrostu drzewek w kolejnych latach.

Kluczowe znaczenie ma dostarczenie drzewkom wszystkich niezbędnych makro i mikroskładników. Nawożenie powinno mieć charakter zlokalizowany aby roślina możliwie szybko uzyskała dostęp do koniecznych jej składników. Klasyczne nawozy o szybkim działaniu nie zdadzą egzaminu ponieważ wysoka koncentracja pierwiastków odżywczych w bezpośredniej bliskości korzeni może spowodować zahamowanie ich wzrostu lub uszkodzenia wskutek nadmiernego zasolenia gleby.

Rozwiązanie tkwi w rodzaju zastosowanego nawozu i związane jest z tempem uwalniania składników. Konieczne jest zastosowanie produktów o spowolnionym działaniu. Sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie otoczkowanego nawozu Basacote® Plus 6M oferowanego przez COMPO EXPERT. Otoczka z wosków elastycznych sprawia, że wszystkie zawarte w granuli składniki są systematycznie uwalniane w czasie 5-6 miesięcy. Proces ten dotyczy zarówno azotu jak i pozostałych składników czyli: fosforu, potasu, magnezu, boru, miedzi, manganu, żelaza, cynku oraz molibdenu. Dynamika uwalniania składników z Basacote® Plus 6M bardzo dobrze dopasowuje się do wymagań roślin.

Efekty zlokalizowanego nawożenia mają charakter dwuetapowy:

  • W pierwszym roku dynamicznie rozwija się system korzeniowy. Można także zaobserwować spadek ilości zamierających roślin (wypadów).
  • W kolejnych latach zdrowy i dobrze rozwinięty dzięki Basacote® Plus, system korzeniowy pozwala budować część nadziemną. Roślina rozwija się dynamicznie, uzyskuje dobry pokrój i wcześniej wchodzi w okres owocowania.

Proponujemy dwa sposoby stosowania Basacote® Plus:

Celem zabiegu jest dostarczenie 40–50 gramów nawozu w strefę korzenienia się drzewek lub krzewów. Cały nawóz powinien znajdować się w glebie, a nie na jej powierzchni.

  • Podczas sadzenia ręcznego do gleby, wykopanej z dołka, w który ma być posadzone drzewko, wsypuje się ok. 40–50 gramów Basacote® Plus 6M. Nawóz należy delikatnie przemieszać z glebą, a następnie taką mieszanką przysypać korzenie. 
  • W przypadku sadzenia za pomocą sadzarki należy do powstałej redliny najpierw podać nawóz, a następnie w to miejsce wsadzać drzewko. (40 – 50 g Basacote® Plus to objętość 2 pudełek po zapałkach). Dostępne są już aplikatury współpracujące z sadzarką.

Jednorazowa dawka nawozu jest wystarczająca na cały pierwszy rok wegetacji i nie wymaga uzupełniania innymi nawozami (wyjątek stanowią stanowiska skrajnie ubogie w jeden lub kilka podstawowych składników).

Nawożenie nowych nasadzeń z użyciem Basacote® Plus możemy stosować z równym powodzeniem w odniesieniu do drzewek owocowych, krzewów owocowych oraz winorośli.

Cena nawozu na jedno drzewko lub krzew to około 60–75 groszy.