W silnie zurbanizowanym środowisku coraz częściej występuje problem degradacji gleb. Stworzenie w takich warunkach okrywy roślinnej wymaga poprawy właściwości stanowiska. Rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu Agrosil® LR.

Agrosil® LR - mineralny koloid krzemianowy o wielokierunkowym działaniu. Poprawia właściwości gleby, wspomaga rozwój systemu korzeniowego, korzystnie wpływa na kondycję roślin oraz unieruchamia metale ciężkie.

Podstawowe kierunki stosowania Agrosil® LR:

  • produkcja i uprawa roślin ozdobnych w pojemnikach / dodatek do substratów
  • rekultywacja terenów poprzemysłowych
  • rekultywacja terenów pobudowlanych
  • tworzenie okrywy roślinnej wzdłuż dróg, oraz pomiędzy jezdniami
  • tworzenie okrywy roślinnej na skarpach i stromiznach
  • tworzenie okrywy roślinnej na stanowiskach piaszczystych i jałowych
  • sadzenie drzew i krzewów, szczególnie na słabszych stanowiskach
  • regeneracja i pielęgnacja trawników oraz muraw sportowych

Zalecenia dotyczące stosowania Agrosil® LR

kierunek stosowaniazalecana dawka kg/100m2*czas stosowania
Produkcja substratu dla roślin ozdobnych1,0 – 2,0 kg / m3podczas produkcji
Zakładanie trawników / muraw sportowych
Gleba o wykształconej warstwie ornej7 – 15przed siewem
Gleba o niewykształconym profilu10 – 20przed siewem
Regeneracja stanowiska
Trawniki 7 – 15marzec – październik
Krzewy7 – 15marzec – lipiec
Pasy zieleni wzdłuż dróg10 – 20marzec – lipiec
Sadzenie drzew i krzewów
Nawożenie powierzchniowe7 – 15podczas sadzenia
Nawożenie pasowe (pasy o szer. 1 m)70 – 150 g/mbpodczas sadzenia
Hydrosiew
Gleba o wykształconej warstwie ornej7 – 15W mieszance łącznie z siewem i nawożeniem
Gleba o niewykształconym profilu10 – 20W mieszance łącznie z siewem i nawożeniem
Ochrona przeciwgrzybowa
Green, Tee5 – 6marzec – październik
Fairways, boiska sportowe4 – 5marzec – październik


* za wyjątkiem nawożenia pasowego, gdzie dawkę podano w gramach na metr bieżący oraz produkcji substratów, gdzie dawkę podano w kg/m3.